Kontakt


Ginis stolarija

Adresa:
Magistalni put 26,  78430 Prnjavor

Sjedište:
Trg Pravoslavlja 18, 74400 Derventa

Važno: na mestu sjedišta ne obavljamo djelatnost.

Telefon:
+387 65 461 098
+387 65 960 380

E-mail:
d.o.o.ginis@live.com
krsiczoran64@gmail.com

 

Telefon:
+387 65 461 098
+387 65 960 380

E-mail:
d.o.o.ginis@live.com
krsiczoran64@gmail.com

Adresa:
Magistalni put 26,  78430 Prnjavor

Sjedište:
Trg Pravoslavlja 18, 74400 Derventa